برگزاری همایش و رویداد

برگزاری همایشها و ایونتها علاوه براینکه نیازمند به برنامه ریزی بسیار دقیق است،تیاز به تیمی مجرب و کارآزموده در حوزه های مختلف دارد

۱-مکان یابی مناسب براساس بودجه،مدعوین و سخنرانان و موضوع همایش

۲-کیفیت مکان برگزاری به لحاظ سیستمهای صوت و تصویر و امکانات پذیرایی

۳-تیم برگزاری اعم از دبیر همایش،پرسنل،تیم دعوت کننده و جانمایی فضاها

۴-تیم گل آرایی و طراحی بنرها و نورپردازی ها

۵-تیم پذیرایی در بدو ورود،برکنیگ ها و زمان ناهاری

۶- هماهنگی برای همایشهایی که نیاز به نمایشگاه جانبی دارد

۷-تیم کترینگ برای ناهار و بعضا شام

۸-تیم حفاظتی جهت نظم و آرامش همایش

تمامی موارد فوق در مجموعه پیشگامان از بدو استارت همایش تا اختتامیه و اهدا هدایا و جمع آوری و تحویل فضا با توجه به نیاز کارفرمایان انجام می پذیرد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

۰۲۱۲۲۶۶۲۷۹۲-۰۹۱۲۲۰۳۰۵۶۱ نصیری

Email:e.pourrahman@gmail.com