درباره ما

گروه پیشگامان با هدف اراِه خدمات در حوزه برگزاری نمایشگاه ها،همایشها و ارائه خدمات در حوزه ای مختلف نمایشگاهی تاسیس گردید و توانست با گرد هم آوردن تیمی مجرب و کارآزموده خدمان خود را عرضه نمایددر طی این سالها با همکاری پیوسته با برند قریشی توانسته خدماتی با کیفیت در حوزه همایشها به مشتریان ارائه  دهد،همچنین با ساخت بیش از چهارصد غرفه نمایشگاهی به عنوان مجری خوشنام خود را به مشتریان بشناساند.

اکنون با استقرار در نمایشگاه بین المللی این امکان را دایم که با قدرتی بیشتر و با کیفیتی بهتر  درکنار مشتریان گرامی باشیم