غرفه سازی ویژه

ساخت غرفه ای زیبا با استفاده از عناصر زیبای بصری و رعایت اصول حرفه ای اولین و مهمترین گام در حضور در نمایشگاه است.اگر غرفه در هفت ثانیه اول مخاطب را جذب ننماید،مخاطب از کنار شما گذشته و به غرفه دیگری مراجعه میکند

  • غرفه بایدبرگرفته از رسالت و استراتژی شرکت شما باشد
  • نمایش محصولات و خدماتاولین قدم در این راه میباشد
  • فضای مزاکره میبایست در سطوح مختلف تعریف گردد
  • فضای پوستری میبایست به گونه ای تعریف شود که مخاطب بدون هیچ پرسشی متوجه اهداف شما گردد
  • به کار گیری میزهای اطلاعات باید هوشمندانه باشد.به گونه ای که امکان ورود به غرفه را نگیرد،در عین حال شاخص و گیرا باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

۰۲۱۲۲۶۶۲۷۹۲-۰۹۱۲۲۰۳۰۵۶۱ نصیری

Email:e.pourrahman@gmail.com